ایمیل: fani.alaviiran@gmail.com

تلفن:  02188939730

نرم افزار حسابداری

کاربر نرم افزار مالی از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های بکارگیری سیستم عامل ،بکارگیری اینترنت، بکارگیری نرم افزار واژه پرداز Wordدر حسابداری، بکارگیری صفحه گسترده Excel، ثبت داده های مالی در نرم افزار Access، گزارشگیری مالی با نرم افزار Power point، بایگانی اسناد و مدارک مالی در نرم افزار One note، ایجاد دوره مالی با استفاده از نرم افزار حاسابداری، کدینگ حسابهای مناسب با فعالیت شرکت، طبقه بندی حسابهای تفصیلی در نرم افزار ، انجام عملیات مربوط به دریافتی و پرداختی ، انجام عملیات خرید و فروش محصولات و خدمات شرکت می باشد

انواع نرم افزارهای حسابداری:

  1. نرم افزار حسابداری سپیدار
  2. نرم افزار حسابداری فرداد
  3. نرم افزار حسابداری هلو
  4. نرم افزار حسابداری محک
  5. نرم افزار حسابداری شایگان
  6. نرم افزار حسابداری قیاس
  7. نرم افزار حسابداری آرین سیستم
  8. نرم افزار حسابداری پارمیس
  9.  نرم افزار حسابداری FRESH BOOKS
  10. نرم افزار حسابداری SAGE 50 CLOUD